Publikációink

A magyar és német építőipari KKV-k aktuális helyzete egy empirikus kutatás tükrében

2020 májusa és szeptembere között egy közel 700 fős kérdőíves felmérést végeztem a német és a magyar KKV szektor alkalmazásában állókkal. A beérkezett minták alapján lehetőségem nyílt a magyar és a német építőipari KKV-k további vizsgálatára. A kutatásom két részből áll, egyfelől bemutatja, hogy a KKV-k különböző ágazataiban tevékenykedő alkalmazottak hogyan vélekednek az európai uniós támogatásokról, valamint, miben látják a KKV szektor növekedését. Másfelől, a COVID-19 vírus okozta gazdasági hatásokat vizsgálja a KKV alkalmazottak körében, hogyan látják a vállalkozások jelenlegi helyzetét, valamint a jövőképet.

A magyar, illetve a német építőipar nem tartozik bele azon szektorok csoportjába, melyeket súlyosan érintett a koronavírus okozta gazdasági válság. Mindazonáltal, a kiértékelt eredmények rámutatnak arra, hogy a szektor esetleges hanyatlása határokon túlnyúló következményekkel járhat.

Klaszeranalízis vizsgálat az EU 27 tagországára 2000-2019

A kutatásom keretében az Európai Unió 27 tagországainak főbb gazdasági mutatóira végeztem klaszteranalízist. A kutatásom célja, hogy bemutassam, hogy a tagországok klasztercsoportosítása milyen módon változott 2000-es évektől és abban, milyen politikai vagy gazdasági hatások játszottak szerepet. A vizsgálatakor arra a kérdésre kerestem a választ, hogy van e összefüggés az EU támogatások illetve a tagországok gazdasági mutatói között. Valamint, egy előrejelzést készítettem az országok gazdasági mutatóira 2020 és 2022 évekre, melyben három szenárión keresztül szeretném bemutatni az országok gazdasági mutatóra gyakorolt hatását a COVID-19-nek.

A magyar, illetve a német építőipar nem tartozik bele azon szektorok csoportjába, melyeket súlyosan érintett a koronavírus okozta gazdasági válság. Mindazonáltal, a kiértékelt eredmények rámutatnak arra, hogy a szektor esetleges hanyatlása határokon túlnyúló következményekkel járhat.

A mikrovállakozások és a tipizált tagországok oksági kapcsolatának bemutatása

A disszertációm a kkv szektor kapcsolatát vizsgálja a változó gazdasági környezetben. Az értekezés alapgondolata, hogy a változó makrogazdasági mutatók hatással vannak a kkv szektorra, azon belül is teljesítménye alapján korunk egyik legdinamikusabb ágazatára, az építőiparra. Azért választottam az építőipari szektort, mivel lassan 15 éve ezen vállalkozások minden napos problémájával, adózásával, fejlesztésével „túlélésével” foglalkozom. Az első 10 évben Magyarországon, az utolsó 5 évben pedig egy müncheni ügyvéd és könyvelő irodában voltam napi kapcsolatban az Európai Unióban tevékenykedő, országhatárokat átlépő vállalkozásokkal.

A kutatásomban kiemelt szerepet kapott az építőipari kkv-k, valamint az európai uniós tagországok makrogazdasági mutatói közötti kapcsolatok elemzése. Vizsgálataim arra irányultak, hogy az építőipari kkv szektor az elmúlt 20 évben milyen változásokon esett át. A tanulmányomban arra próbálok rávilágítani, hogy az építőipari kkv szektor növekedése vagy hanyatlása mely tényezőktől függött leginkább az elmúlt időszakokban.

A magyar és német KKV-k aktuális helyzetének felmérése, a szektor alkalmazásban állók véleménye alapján

2020 május és szeptembere között egy közel 700 fős kérdőíves felmérést végeztem a német és a magyar KKV szektor alkalmazásban állók között. A kutatásom két részből áll, egyfelől bemutatja, hogy a KKV-k különböző ágazataiban tevékenykedő alkalmazottak hogyan vélekednek az Európai Uniós támogatásokról, valamint, miben látják a KKV szektor növekedését. Másfelől a COVID-19 vírus okozta gazdasági hatásokat vizsgálja a KKV alkalmazottak körében, hogyan látják a vállalkozások jelenlegi helyzetét, valamint a jövőképet.

Online survey on the impact of the coronavirus on the German and Hungarian construction sector

Between May and September 2020, I conducted a questionnaire survey with close to 700 participants, the employees of the German and Hungarian SME sector. Based on the samples received, I had the opportunity to further investigate the SMEs operating in the construction industry. Based on the samples received, I had the opportunity to further
investigate the SMEs operating in the construction industry. The purpose of my research is to present what the employees of the SMEs operating in the different sectors think about the economic impact of the corona virus, how they assess the current situation and the future picture of their company.

Neither the Hungarian nor the German construction industry belong to the group of sectors deeply affected by the Corona crisis. However, the results of the evaluations indicate that a possible relapse of the construction industry would be accompanied by cross-border consequences.